Begeleiding

Begeleiding (specialistisch) volwassenen

Vaak zit je als mens onbewust vast aan allerlei normen, waarden en overtuigingen. Het kan zijn dat je soms ergens mee zit, slecht aansluiting hebt met je omgeving en/of een stuk motivatie mist in je leven. U heeft het gevoel de controle op uw leven te hebben verloren. Dit kan depressies in de hand werken waardoor je steeds meer afglijdt naar een isolement. Via de WMO kan er door uzelf, de familie of hulpverlener een verzoek om begeleiding aangevraagd worden op het gebied van sociaal en persoonlijk functioneren. Onze GGZ-begeleiders kunnen u helpen uw leven weer op orde te krijgen.

Begeleiding omvat onder meer

  • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten
  • Het plannen van de dagelijkse activiteiten
  • Het regelen van uw financiën, zonodig het toeleiden naar budgetbeheer en/of bewindvoering
  • Het bieden van structuur en samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding
  • Directe hulp bieden bij geestelijke nood of bij een psychiatrisch beeld
  • Bieden van zeer complexe begeleiding, intensief casemanagement
  • Hulp bieden in denken, concentreren en waarnemen (bijvoorbeeld bij dementie)
  • Bieden van opvoedingsondersteuning bij probleemgedrag
  • Netwerk breed hulp zoeken/bieden, naast andere instanties en ketenpartners
  • Signaleren en doorverwijzen