Focus op Zorg

PRAKTIJKONDERSTEUNING HUISARTS – POH GGZ

‘Ontzorging GGZ-problematiek binnen de huisartsenpraktijk leidt tot betere patiëntenzorg’

Een gezonde geest, een gezond lichaam

De huisartsenpraktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg, kortweg de POH GGZ, wordt door Focus Op Zorg binnen de huisartsenpraktijk geleverd door een psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker of een psycholoog. Deze functionarissen zijn aanvullend opgeleid en hebben veelal een POH GGZ opleiding achter de rug. Niet alle geestelijke problematiek hoort gelijk thuis in de tweede lijn maar kan adequaat opgepakt worden door de POH GGZ (lees huisartsenzorg). Gedachte hierachter is dat de dokter zich met name kan bezig houden het “dokteren” en weinig inzet hoeft te plegen op “moeizame” gesprekken die veelal het gevolg zijn van uitlopende spreekuren.

Een bijkomend voordeel is dat er kritischer gekeken wordt vanuit de POH GGZ welke doorverwijzingen echt nodig zijn naar de (duurdere) psycholoog en/of psychiater.

Focus Op Zorg levert POH GGZ functionarissen aan huisartsen en heeft goed contact met huisartsenpraktijken binnen de regio.