Focus op Zorg

Focus op Zorg luistert, coached en adviseert als je het (even) niet meer ziet zitten. Soms heb je behoefte aan een sparringpartner. Aan iemand die met je meedenkt over je wensen of bij het maken van keuzes. Iemand die zich kan inleven in je situatie en net dat extra duwtje in de rug kan geven dat nodig is. Door de persoonlijke aandacht van onze ambulante begeleiders en maatschappelijke werkenden kunnen wij je de begeleiding en aandacht geven in jouw directe vertrouwde (woon) omgeving.

Zelfstandigheid van de cliënt staat bij ons voorop. Dit betekent dat wij je vragen of je meedenkt hoe je je eigen begeleiding c.q. coaching ziet. Samen zoeken wij naar de doelen die het mogelijk maken dat wij dadelijk weer overbodig zijn.

Werken vanuit kleinschaligheid met een vaste en herkenbare ambulant begeleider(s)/maatschappelijke werkenden, maakt dat wij direct één op één communiceren en herkenbaar blijven.

Wij richten ons vanuit onze specialisaties op de onderstaande diensten: