Focus op Zorg

Voor ZZP’ers

Focus Op Zorg staat voor een open communicatie, kwaliteit en vakmanschap.

Wij ervaren de samenwerking met ZZP’ers als nuttig omdat wij van mening zijn dat door hun inzet wachtlijsten voorkomen worden.

Dit neemt niet weg dat wij hoge eisen stellen aan hun deskundigheid.

Voor de ZZP’ers verlangen wij dat zij hun zaken goed geregeld hebben en dat zij aangesloten zijn bij een beroepsvereniging of een KIWA– keurmerk hebben.
Dit keurmerk biedt de partijen de mogelijkheid om zonder obstakels met elkaar aan de slag te kunnen. Voor het behalen van het KIWA-keurmerk dient de ZZP’er alle basiszaken op orde te hebben. Vervolgens zal KIWA periodiek monitoren of aan alle vereisten blijvend wordt voldaan.