Voor ZZP’ers

Wij werken graag samen met ZZP’ers om de cliënten van ons en die van de ZZP’er zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen en verzorgen.

Binnen onze samenwerking hechten wij bijzondere waarde aan een goede en open communicatie, kwaliteit, goed vakmanschap en een pro-actieve en positieve houding. En natuurlijk moet het onderling ook gewoon klikken.

Voor de ZZP’ers verlangen wij dat zij hun zaken goed geregeld hebben en dat zij, om dit te borgen, in het bezit zijn van het KIWA kwaliteitskeurmerk.
Dit keurmerk biedt de ZZP’er en iedere opdrachtgever snel de mogelijkheid om met elkaar aan de slag te kunnen. Voor het behalen van het KIWA keurmerk dient de ZZP’er alle basis zaken in en op orde te hebben en aan te leveren aan KIWA. Vervolgens zal KIWA periodiek monitoren of aan alle vereisten blijvend wordt voldaan.