Focus op Zorg

Visie op zorg

Binnen onze begeleiding benaderen wij onze cliënten vanuit een holistische mensvisie. Wij gaan van het principe uit dat de interne- en externe wereld met elkaar verbonden zijn. Vanuit deze holistische visie wordt de mens als geheel gezien, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Een verslaving kan voortkomen uit een persoon zijn autisme maar kan wellicht ook te maken hebben met het gezinssysteem waar deze persoon uit komt. Onze ambulant begeleiders kijken daarom niet alleen naar de zorgvraag maar ook naar de mens hierachter. Wij raken niet in de “war” als de zorgvraag later toch breder blijkt te zijn dan in de eerste instantie gedacht.