Focus op Zorg

Visie op zorg

Bij ons staat de cliënt centraal in de begeleiding!
Als cliënt wilt je dat er naar je geluisterd wordt en ook wil je voor zover je in staat bent de regie in eigen handen houden. Wij ondersteunen je hierin en denken met je mee. Focus Op Zorg sluit goed aan op de (GGZ)behandeling als hier sprake van is. Waar de behandeling stopt en over moet gaan in begeleiding in de thuissituatie, neemt Focus Op Zorg deze taak op zich.

Onze begeleiding is er op gericht dat de client zo snel mogelijk weer zelfstandig kan functioneren.