Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft als doel het toetsen en/of bevorderen dat de dagelijkse leiding de doelstelling van zorglevering op een doelmatige en  efficiënte wijze verleent.

De Raad van Commissarissen bestaat uit een voorzitter en secretaris en houdt Commissarissen op het beleid van de zorgverlening, de kwaliteit en het functioneren van de dagelijkse leiding en op de algemene gang van zaken in de zorgverlening. De Raad van Commissarissen staat de dagelijkse leiding gevraagd en ongevraagd met Raad terzijde. Verdere details over de werkwijze is opgenomen in het Reglement Raad van Commissarissen.

Tevens dragen de leden van de Raad van Toezicht en het volledige bestuur de verantwoordelijkheid voor de juiste implementatie en naleving van de ‘Governancecode Zorg 2017’. Deze worden ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid, onderschreven en zo niet, waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt wordt het ‘pas toe, leg uit’ beginsel gehanteerd.

Onze Raad van Commissarissen wordt vertegenwoordigd door René Gort Erbrink als voorzitter en Eduard Schuringa als secretaris en Marcel Ludema als algemeen raadslid.

René Gort Erbrink

René Gort Erbrink

‘De Versterkers’ interim management
Marcel Ludema

Marcel Ludema

Global Services and Solutions