Focus op Zorg

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft als doel het adviseren van het dagelijkse bestuur.

De Raad van Commissarissen bestaat uit een voorzitter en secretaris. De Raad van Commissarissen staat het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Verdere details over de werkwijze is opgenomen in het Reglement Raad van Commissarissen.

Tevens dragen de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur de verantwoordelijkheid voor de juiste implementatie en naleving van de “Governancecode Zorg 2017”. Onze Raad van Commissarissen wordt vertegenwoordigd door Margreet den Boer, Edward Neef en Gerard van Es.