Begeleiding Jeugd en Gezin

“Wij helpen je om meer grip te krijgen op jezelf door het samen oplossen van problemen die jij ervaart”

Focus op Zorg biedt naast hulp en steun aan volwassenen ook begeleiding aan jeugdigen in de
leeftijdscategorie van 16-21 jaar (in sommige gemeente ook jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar). Hierbij wordt door Focus op Zorg de Verwijsindex Jeugd en de Meldcode gehanteerd. De begeleiding is aanvullend in de gezinssituatie. De begeleiding vindt plaats bij de jeugdige thuis maar kan ook op een plek die hij/zij zelf prettig vindt. Naast de directe hulp aan jeugdigen bieden wij ook begeleiding in complexe gezinssituaties (multi-problem) als het gaat om preventie. Het is dan niet uitgesloten dat de begeleiding opgeschaald wordt naar gespecialiseerde begeleiding c.q. behandeling. Voor diagnostiek verwijzen wij door naar Sane Psychologen  SANE Psychologen en 1NP Psychologen Home – 1np.nl Doorgaans kan de behandeling bij deze instanties snel op gang komen. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij:       
                                                                                                 

 • Betrekken en versterken van het eigen netwerk;
 • Diagnose van gedrags- en GGZ- problematiek (depressie) en NAH problematiek;
 • Problemen rondom school (pesten, meekomen in de klas);
 • Versterken van opvoedvaardigheden van verzorgers;
 • Contact leggen en onderhouden met instanties, scholen en hulpverlening (als dit je moeilijk valt);
 • Plannen en het aanbrengen in je dagstructuur (regelmaat op de dag en avond);
 • Het op orde krijgen van de administratie en eventueel verwijzen naar een budgetcoach of bewindvoering bij ernstige schulden.

Tevens beschikken wij over Arabisch sprekende begeleiders/maatschappelijk werkenden die een centrale rol kunnen spelen bij het inburgeren van nieuwkomers en hun gezinnen. Zij kunnen hulp bieden bij:

 • Praktische zaken rondom IND- aanvraag en issues die hiermee samen hangen;
 • Mede helpen opbouwen van  een (Nederlandstalige) netwerk rondom de nieuwkomer;
 • Monitoren van de inburgering en wegwijs maken hierin;
 • Overleg met schoolmaatschappelijk werk bij problemen op school;
 • Toewerken naar gezinsstabiliteit zodat men een bijdrage kan leveren aan de samenleving;
 • Radicaliserend gedrag herkennen en dit bespreekbaar maken met betrokken partijen. Dus gewoon meedoen!