Focus op Zorg

EHealth-Sociaal Domein

Focus op Zorg is zich bewust van dat door een tijdige inzet van EHealth verdere mentale achteruitgang voorkomen kan worden. Daarom kiest Focus op Zorg in sommige situaties er voor om een EHealth-programma, Gezondeboel www.gezondeboel.nl in te zetten. In een tijd waarin de GGZ kampt met uitdagingen zoals lange wachtlijsten en beperkte capaciteit, biedt de inzet van EHealth-programma’s niet alleen preventieve ondersteuning maar fungeert het ook als tijdelijke overbrugging voor cliënten die dringend meer specialistische begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld in afwachting op verdere GGZ-behandeling. Door EHealth te integreren in hun (specialistisch) begeleidingsaanbod, kan Focus op Zorg effectiever tegemoet komen aan de behoeften van cliënten op het gebied van welzijn en mentale gezondheid. Deze EHealth- programma’s zijn zorgvuldig samengesteld voor het Sociale Domein door Therapieland. Dit als een extra handreiking aan de zorgprofessional om (gespecialiseerde) begeleiding mogelijk te maken. Maatwerk wat mentaal past!