Focus op Zorg - Ambulante begeleider

Samenwerken

Als Focus Op Zorg zien wij de nut en noodzaak in om met elkaar samen te samenwerken.

In het netwerk van formele en informele zorg- en hulpverleners werken wij graag aan een betere dienstverlening. Om deze samenwerking goed te organiseren voeren wij waar nodig de regie en coördinatie van de zorg- en hulpverlening.
Bij het leveren van een totaal concept van onze dienstverlening werken wij samen met ZZP’ers. Deze kleine zelfstandigen, vaak werkzaam als verzorgende, verpleegkundige of begeleider bieden de flexibiliteit om snel te schakelen; waardoor wij als Focus Op Zorg maatwerk kunnen leveren. Aan de andere kant helpen wij deze ZZP-ers met een aantal zaken waar zij onze hulp en ondersteuning bij nodig hebben.