Samenwerken

Als Focus op Zorg zien wij, als geen ander, de zin, noodzaak en kracht van samenwerken. In het netwerk van formele en informele zorg- en hulpverleners  werken wij graag samen aan een betere dienstverlening. Om in de samenwerking een optimale afstemming te organiseren, tussen alle belanghebbenden, voeren wij mogelijk graag de regie en coördinatie van de zorg- en hulpverlening.
Bij het leveren van onze dienstverlening werken wij ook graag samen met ZZP’ers. Kleine zelfstandigen werkzaam als verzorgende, verpleegkundige en begeleider bieden ons de nodige flexibiliteit en mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en maatwerk te kunnen leveren. Daarentegen helpen wij de ZZP’ers bij tal van zaken waarin zij onze hulp en ondersteuning nodig hebben.