Focus op Zorg - ambulante begeleider

Begeleiding Volwassenen

Begeleiding (specialistisch) volwassenen. Herken je de volgende situaties? Dan is begeleiding door Focus Op Zorg wellicht iets voor jou.

Drie korte praktijkschetsen:

Vaak zit je als mens onbewust vast aan allerlei normen, waarden en overtuigingen. Het kan zijn dat je soms ergens mee zit, slecht aansluiting hebt met je omgeving en/of een stuk motivatie mist in je leven waardoor je steeds meer afglijdt naar een isolement en het gevoel hebt niet meer “mee” te kunnen.

Je komt na een periode van detentie weer in de maatschappij te staan. Je hebt een tijd niet actief meegedaan dus een woning en werk vinden is voor jou door alle regels een hele opgave. Je hebt ook oude schulden die meer zijn geworden waarbij het wachten is op deurwaarders.

Je woont bij je ouders omdat je ontslagen bent uit een psychiatrische kliniek. Gelukkig kunnen je ouders je even opvangen. Echter je vertrouwt niemand. Zeker waar je ouders wonen hebben mensen je in de “gaten” en word je constant afgeluisterd. Je ouders weten zich geen raad.

Via de site van de gemeente kan een WMO-aanvraag gedaan worden voor begeleiding door Focus Op Zorg. Onze ambulant begeleiders en maatschappelijk werkenden  kunnen je helpen jouw leven weer op orde te krijgen.

(Specialistische) begeleiding bieden wij door te helpen met onderstaande hulpvragen;

  • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten;
  • Het regelen (stuiten) van financiën en verwijzen naar budgetbeheer en/of bewindvoering;
  • Het bieden van structuur en zoeken naar een zinvolle dagbesteding/(vrijwilligers)werk;
  • Hulp bij het zoeken naar huisvesting;
  • Ondersteuning bij sociale/psychiatrische nood en middelengebruik;
  • Signaleren/doorverwijzen naar specialistische instellingen;
  • Netwerk breed hulp zoeken/bieden bij instanties.