Kwaliteit

Kwaliteit als basis voor een goede hulpverlening
Focus op Zorg staat binnen haar hulpverlening voor kwaliteit en goed vakmanschap.
Daarnaast staat bij Focus op Zorg gezond ondernemerschap en een prettig werkklimaat hoog in het vaandel.

Focus op zorg is in het bezit van een KIWA kwaliteitskeurmerk
Dit keurmerk laat zien dat de zorgverlener z’n zaken, als professional en ondernemer goed op orde heeft.
Dit geeft de cliënt en opdrachtgever een rustig en vertrouwd gevoel.

Kiwa keurmerk

In 2019 is Focus op Zorg B.V. gestart met het behalen van haar HKZ kwaliteitskeurmerk . In september 2019 verwachten wij HKZ gecertificeerd te zijn.

Als onderdeel van ons kwaliteitsmanagement is ook de omgang met en het lering trekken uit mogelijke klachten en geschillen, die kunnen ontstaan rond onze dienstverlening, van wezenlijk belang. Naast onze interne klachtenregeling zijn wij voor onze klachtenprocedure aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg  en hebben wij via Klachtenpoprtaal Zorg ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Hiermee voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).