Focus op Zorg

Kwaliteit

Kwaliteit als basis voor een goede hulpverlening

Focus op Zorg staat binnen haar hulpverlening voor kwaliteit en goed vakmanschap.
Daarnaast staat bij Focus op Zorg gezond ondernemerschap en een prettig werkklimaat hoog in het vaandel.

Kwaliteitskeurmerk

Als Focus op Zorg B.V. zijn wij HKZ gecertificeerd en hiermee in het bezit van een landelijk erkend kwaliteitskeurmerk.
TUV Nederland is voor ons de certificerende organisatie en onderwerpt ons jaarlijks aan een evaluatie (audit).

                      


Als onderdeel van ons kwaliteitsmanagement is ook de omgang met en het lering trekken uit mogelijke klachten en geschillen, die kunnen ontstaan rond onze dienstverlening, van wezenlijk belang. Naast onze interne klachtenregeling zijn wij voor onze klachtenprocedure aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg  en hebben wij via Klachtenpoprtaal Zorg ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Hiermee voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).


Big geregistreerd

Zoals eerder aangegeven werkt Focus op Zorg met hoog gekwalificeerd personeel (HBO/ HBO +).  De keuze hiervoor is niet uit luxe genomen maar is een bewuste afweging vanwege de complexiteit van de doelgroep.

Het personeelsbestand van Focus Op Zorg bestaat voor een groot deel uit “seniors”. Onze ambulant begeleiders zijn vaak wat ouder als zij solliciteren bij Focus Op Zorg.

Opmerkelijk is dat onze cliënten de meer “belegen” aanpak van deze medewerkers erg kan waarderen.

Een groot deel van onze medewerkers staat ook ingeschreven in het SKJ en/of BIG -register. Zij vallen daardoor onder het Tuchtrecht. Wij waarderen de kwaliteit en ervaring van onze medewerkers!

Big geregistreerd


Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ-Stichting Kwaliteitsregister Jeugd