Kwaliteit

Kwaliteit als basis voor een goede hulpverlening

Focus op Zorg staat binnen haar hulpverlening voor kwaliteit en goed vakmanschap.
Daarnaast staat bij Focus op Zorg gezond ondernemerschap en een prettig werkklimaat hoog in het vaandel.

Kwaliteitskeurmerk

Als Focus op Zorg B.V. zijn wij HKZ gecertificeerd en hiermee in het bezit van een landelijk erkend kwaliteitskeurmerk.
TUV Nederland is voor ons de certificerende organisatie en onderwerpt ons jaarlijks aan een evaluatie (audit).

                      


Als onderdeel van ons kwaliteitsmanagement is ook de omgang met en het lering trekken uit mogelijke klachten en geschillen, die kunnen ontstaan rond onze dienstverlening, van wezenlijk belang. Naast onze interne klachtenregeling zijn wij voor onze klachtenprocedure aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg  en hebben wij via Klachtenportaal Zorg ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Hiermee voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).


Big en SKJ register:

Zoals eerder aangegeven werkt Focus op Zorg met hoog gekwalificeerd personeel (HBO/HBO+).  De keuze hiervoor is niet uit luxe genomen maar is een bewuste afweging vanwege de complexiteit van de doelgroep. Het personeelsbestand van Focus Op Zorg bestaat voor een groot deel uit “Seniors” die bekend zijn met de “straatcultuur” en ervaring hebben in specialistische begeleiding bij multi-problematiek. Een deel van onze medewerkers staat ook ingeschreven in het SKJ en/of BIG -register. Zij vallen hierdoor onder het Tuchtrecht.

Big geregistreerd                 SKJ-Stichting Kwaliteitsregister Jeugd