Focus op Zorg

Kwaliteit

Kwaliteit als basis voor een goede hulpverlening
Focus op Zorg staat binnen haar hulpverlening voor kwaliteit en goed vakmanschap.
Daarnaast staat bij Focus op Zorg gezond ondernemerschap en een prettig werkklimaat hoog in het vaandel.

Kwaliteitskeurmerk
Als Focus op Zorg B.V. zijn wij HKZ gecertificeerd en hiermee in het bezit van een landelijk erkend kwaliteitskeurmerk.
TUV Nederland is voor ons de certificerende organisatie en onderwerpt ons jaarlijks aan een evaluatie (audit).

                      


Als onderdeel van ons kwaliteitsmanagement is ook de omgang met en het lering trekken uit mogelijke klachten en geschillen, die kunnen ontstaan rond onze dienstverlening, van wezenlijk belang. Naast onze interne klachtenregeling zijn wij voor onze klachtenprocedure aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg  en hebben wij via Klachtenpoprtaal Zorg ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Hiermee voldoen wij aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).