medicatie
thuiszorg voor ouderen

Coaching en Begeleiding

Coaching volwassenen  kindercoach begeleiding

Coaching volwassenen

Vaak zit je als mens onbewust vast aan allerlei normen, waarden en overtuigingen. Je gezin van herkomst drukt soms bijvoorbeeld nog een grote stempel op de manier waarop je in het leven staat en hoe je je gedraagt in contact met anderen. Het kan zijn dat je ergens mee zit, niet helder lijkt te communiceren of een stuk motivatie mist in je leven. Een coach kan je helpen inzicht te krijgen in jouw gedrag, wensen, gedachten en gevoelens.

Begeleiding omvat onder meer:

 • Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten;
 • Het plannen van de dagelijkse activiteiten;
 • Het regelen van uw financiën;
 • Het bieden van structuur en samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding;
 • Directe hulp bieden bij geestelijke nood of bij een psychiatrisch beeld;
 • Bieden van zeer complexe begeleiding, intensief casemanagement;
 • Hulp bieden in denken, concentreren en waarnemen (bijvoorbeeld bij crisis);
 • Bieden van opvoedingsondersteuning bij probleem gedrag;
 • Netwerkbreed hulp zoeken/bieden, naast andere instanties en ketenpartners;
 • Signaleren en doorverwijzen.

Kindercoaching / begeleiding

Bij het coachen van kinderen en jeugdigen worden ouders nauw betrokken en worden doelen in overleg met ouder en kind bepaald. Jeugdigen kunnen begeleiding krijgen op het gebied van:

 • Gewichtsproblemen;
 • Emotionele problemen;
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen;
 • Autisme;
 • Zelfstandigheidsvaardigheden;
 • Sociale vaardigheden.
Copyright © 2013- 2023 Focus op Zorg | Postbus 8011 3009 AA Rotterdam | Email: info@focusopzorg.org |