Informatie over de maatregelen van het Covid 19 virus

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook effect op de dienstverlening van Focus op zorg.

Het virus wordt overgebracht d.m.v. contacten met anderen. Uw allerbeste bescherming is dan ook het aantal contacten maximaal te beperken en de juiste afstand te houden met andere personen.

Nederland is open. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig nog steeds de adviezen op te volgen om de verspreiding van het coronavirus beperken.

Wij volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.