Focus op Zorg

Tarieven indicatiestelling

Focus Op Zorg declareert het stellen van een indicatie wijkverpleging rechtstreeks bij de Opdrachtgever. Dit kan de verzekeraar zijn, het thuiszorgbureau maar ook de client die een PGB wil. Wij houden het NZA tarief aan (100%). Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten voor indicatiestelling door de verzekeraar vergoed worden en er een restbedrag overblijft dat door de aanvragende partij betaald dient te worden. Daarnaast is er ook sprake van een extra vergoeding als er een indicatie gesteld dient te worden buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Rotterdam.

Standaard:

Er wordt een factuur van 4,5 uur 100% NZA tarief verstuurd naar de Opdrachtgever (voor PGB 5 uur). De Opdrachtgever ontvangt over deze uren een nota. Buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor worden reiskosten van 0,19 per km in rekening gebracht. Boven de 40 kilometer komt er € 70,- aan reistijd bij (separaat factuur). Kantooradres is postcodegebied 3065LC Rotterdam.

Nog van belang om te weten:

  • De opdracht voor het stellen van een indicatie moet door middel van een getekende Opdrachtbevestiging bevestigd worden als je een indicatie door ons wil laten uitvoeren.
  • Opdrachtbevestiging wordt naar je gemaild.
  • Indicatiesteller maakt gebruik van eigen vervoer. Er wordt niet meegereden met de indicatiesteller.
  • Heeft er een huisbezoek plaats gevonden maar heeft deze niet geleid tot een indicatie dan wordt een bedrag van € 70,- in rekening gebracht voor  reiskosten. Dit geldt voor indicaties binnen een straal van 20 kilometer. Daarboven bedraagt dit € 100,- (exclusief km. vergoeding).
  • Per 1 januari 2020 vult de Opdrachtgever zelf de machtiging in met eigen NAW gegevens en gegevens client. Machtiging wordt gemaild naar Focus Op Zorg voor dubbelcheck en voorzien van handtekening indicatiesteller. Hierna retour naar Opdrachtgever.
  • Bij ontvangen van verzonden nota wordt de indicatie naar Opdrachtgever beveiligd gemaild.