Focus op Zorg

PRAKTIJKONDERSTEUNING HUISARTS – POH GGZ

Niet alle geestelijke problematiek hoort gelijk thuis in de tweede lijn (specialistische GGZ) maar kan adequaat opgepakt worden door de POH -GGZ, eerste lijn (lees huisartsenzorg). Gedachte hierachter is dat de dokter zich dan vooral kan bezig houden het “dokteren” en minder energie hoeft te steken in “moeizame” gesprekken met als gevolg uitlopende spreekuren.
Sinds 2007 kan de huisarts zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de basis GGZ of de specialistische GGZ.
De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts. De POH-GGZ houdt zich binnen de eigen huisartsenpraktijk met het volgende bezig;

  • Probleemverheldering;
  • Signalering;
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappen;
  • Geven van voorlichting en psycho-educatie;
  • Begeleide zelfhulp, ondersteuning zelfmanagement;
  • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten;
  • Geïndiceerde preventie;
  • Zorg gerelateerde preventie;
  • Terugvalpreventie en nazorg.