PRAKTIJKONDERSTEUNING HUISARTS – POH-JEUGD

Hoofddoel van de inzet van de POH -J is het ondersteunen van de huisarts in de vraagverheldering en verwijzing van jeugdige naar de (lokale) hulpverlening wat past. De POH-J verleent zorg aan 0-18 jarigen met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. De POH-J werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Een POH-J onderhoudt tevens contacten met het (zorg)netwerk in de wijk. Hierbij maakt de POH-J gebruik van het lokaal zorg netwerk van de gemeente om zo een passende behandeling of doorverwijzing te kunnen realiseren. Zo vinden jeugdigen sneller, gerichter en beter hun weg en ontlast het de huisarts.
Op de volgende probleemgebieden kan de POH-J de jeugdigen van nut zijn;

 • Concentratieproblemen;
 • Autismespectrumstoornis;
 • Stemmingsproblemen (angst- en somberheidsklachten);
 • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid);
 • Dwangklachten;
 • Slaapproblemen;
 • Bedplassen.

Opvoedvragen kunnen ook aan de orde komen en gaan over probleemgedrag bij het kind. Bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding. Ook kan het gaan over systeem- en gezinsproblematiek bij (multi-) probleemgezinnen. Bijvoorbeeld als het gaat om;

 • Verwaarlozing (emotioneel, geestelijk en/of fysiek);
 • Hulp bij dyslexie;
 • Taalontwikkelingsstoornissen;
 • Schoolverzuim.