Tarieven indicatiestelling

Focus op Zorg declareert het stellen van een indicatie wijkverpleging rechtstreeks bij de verzekeraar. Wij declareren op basis van het restitutie tarief of wel het niet-gecontracteerde tarief. Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten voor indicatiestelling door de verzekeraar vergoed worden en er een restbedrag overblijft dat door de aanvragende partij betaald dient te worden.  Dit kan het zorgbureau, maar eventueel ook de cliënt zijn. Daarnaast is er ook sprake van een extra vergoeding als er een indicatie gesteld dient te worden buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Rotterdam.

Vergoeding per indicatie binnen een straal van 20 kilometer van ons kantoor

  • € 70,- per wijkverpleegkundige indicatiestelling (ZIN), geen reiskosten
  • €100,- per PGB-indicatiestelling wijkverpleging, geen reiskosten

Vergoeding per indicatie en herindicatie buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor

  • € 70,- per wijkverpleegkundige indicatiestelling (ZIN) + € 0,19 cent. p/k, – reiskosten (inclusief 1ste 20 km).
  • € 100,- per PGB-indicatiestelling wijkverpleging + € 0,19 cent. p/k, – reiskosten (inclusief 1ste 20 km).
  • Bij afstanden van boven 40 kilometer vanaf kantoor wordt naast reiskosten-en indicatievergoeding een bedrag van € 70,- opgeteld voor de reistijd.

Stellen van indicaties voor cliënten van verzekeraars waar wij niet direct bij de verzekeraar kunnen declareren
Per 2019 is het voor zorgorganisaties als Focus op Zorg B.V. welke niet-gecontracteerde zorg leveren, bij tal van verzekeraars, niet meer mogelijk middels een betaalovereenkomst of akte van cessie direct bij de verzekeraar te kunnen declareren en direct door de verzekeraar uitbetaald te krijgen. Wij zijn hierdoor genoodzaakt de tijd, van eenmalig 4 uur, voor het stellen en uitwerken van een indicatie of her-indicatie op te nemen in het indicatierapport. Dit betekent dat in de nota aan u, voor het verzorgen van de indicatie, eenmalig 4 uur extra verpleging wordt opgenomen. Bij her-indicaties zonder huisbezoek zal in plaats van 4 uur, 3 uur extra verpleging worden doorberekend. Bij voldoen van deze nota ontvangt u van ons het volledig uitgewerkte indicatierapport.

Indien de verzekeraar een machtiging vooraf vereist dient u, na ontvangst van de indicatie, ons een ingevuld machtigingsformulier toe te sturen ter ondertekening voor de verzekeraar. Deze ontvangt u vervolgens van ons weer retour.

NB 

  • Kantooradres is postcodegebied 3014 EG Rotterdam
  • Indicatiesteller maakt gebruik van eigen vervoer. Er wordt niet meegereden met de opdrachtgever.
  • Heeft er een fysieke indicatie plaats gevonden, maar heeft deze niet geleid tot een indicatie dan wordt slechts een bedrag van € 70,- gedeclareerd voor de reistijd en reiskosten. Dit geldt voor indicaties binnen een straal van 20 kilometer.
  • Heeft er een fysieke indicatie plaats gevonden, maar heeft deze niet geleid tot een indicatie dan wordt een bedrag van € 100,- gedeclareerd voor de reistijd. Dit voor indicaties buiten een straal van 20 kilometer.