focus op zorg

Begeleiding

Wij richten ons vanuit onze specialisaties op de volgende begeleiding:

Vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft Focus op Zorg met de gemeenten Den Haag, BAR-gemeenten, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Midden-Holland, Hoekse Waard en Voornse gemeenten  contracten afgesloten om individuele begeleiding en maatschappelijke ondersteuning te bieden. Je kunt op de site van de betreffende gemeente jouw hulpvraag kenbaar maken en aangeven dat je begeleiding van Focus op Zorg wilt ontvangen als je ons werkwijze ziet zitten. Op sommige gemeentelijke sites worden wij genoemd als gecontracteerde zorgaanbieder. De gemeente is dan verplicht binnen een redelijk termijn (meestal 8 weken) met je contact op te nemen om te praten over hoe jouw hulp er precies uit gaat zien, het zgn. “keukentafelgesprek”. Je kan altijd een familielid of een persoon die je goed kent, vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Is de WMO-begeleiding door de gemeente toegewezen dan kan kunnen wij starten. Jouw begeleider helpt je dan bij situaties of zaken die je lastig vindt. Bij begeleiding vanuit de Wmo gaat het niet om het overnemen van taken, maar er bij helpen.

Focus op Zorg biedt in de gemeente Den Haag naast volwassene begeleiding ook begeleiding aan jeugdigen in de leeftijdscategorie 16-23. In de Voornse gemeenten hebben wij een contract voor Jeugdhulp in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar. Ook hierbij geldt dat er een melding voor hulp gedaan kan worden via de site van de gemeente. Wij bieden ambulante hulp in verschillende vormen.
De vorm is afhankelijk van de hulpvraag en wens van de jeugdige en zijn/haar verzorgers. Sommige jeugdigen hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waarbij er sprake is van gedragsproblematiek.
Op basis van het gemaakte plan zoekt Focus op Zorg de ambulant begeleider die het beste aansluit bij de jongere en het gezin. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.