focus op zorg

Begeleiding

Wij richten ons vanuit onze specialisaties op de begeleiding aan Volwassenen en Jeugd:

Vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) heeft Focus op Zorg met diverse gemeenten in Zuid-Holland contracten afgesloten om (specialistische) begeleiding en maatschappelijke ondersteuning te bieden. Je kunt op de site van de gemeente jouw hulpvraag kenbaar maken en aangeven dat je begeleiding van Focus op Zorg wilt ontvangen. Op sommige gemeentelijke sites worden wij genoemd als gecontracteerde zorgaanbieder.

Huisartsen wordt de mogelijkheid geboden om cliënten aan te melden bij Focus op Zorg via het portaal Zorgdomein. De gemeente neemt dan (meestal binnen 8 weken) contact met je op voor een zgn. “keukentafelgesprek”. Is de WMO-begeleiding door de gemeente toegewezen dan kunnen wij als Focus op Zorg  starten met de begeleiding.

Bij begeleiding vanuit de WMO gaat het niet om het overnemen van taken maar er bij helpen. De (specialistische) begeleiding/maatschappelijk werker biedt advies en praktische hulp thuis op de meest uiteenlopende leefgebieden. Denk hierbij aan problemen die voortvloeien financien, huisvesting, relaties, geestelijke-en lichamelijke gesteldheid, justitie, daginvulling etc., etc.  Jouw begeleider of maatschappelijk werkende helpt je dan bij situaties of zaken die je lastig vindt. Hierbij hebben wij de mogelijkheid om met EHealth modules als Gezondeboel te werken, welke speciaal zijn ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Deze modules kunnen wij inzetten en ook monitoren in overleg met client. Voor meer informatie over EHealth kijk even bij het tabblad “Home” op deze site.