Cliëntenraad

Focus op Zorg is een jonge, dynamische, zorgorganisatie die ernaar streeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog te houden en verder te verbeteren. De cliëntenraad en de wensen van onze cliënten spelen hierin een belangrijke rol.

Leden van de cliëntenraad kunnen cliënten zijn van Focus op Zorg, familieleden, mantelzorgers van bewoners en vrijwilligers. Allemaal erg betrokken mensen met oog voor goede zorg.

Hoe de cliëntenraad is georganiseerd, welke taken en bevoegdheden zij heeft en hoe zij betrokken wordt en zijn bij het beleid van en de uitvoering daarvan binnen Focus op Zorg is vastgelegd in ons Reglement cliëntenraad.

Werkwijze
De cliëntenraad hoort graag van onze cliënten en/of naaste betrokkenen hoe de zorg wordt ervaren. Deze signalen zijn voor ons een belangrijke informatiebron, net als de eigen waarnemingen van de cliëntenraad.

Hoe beter de clientenraad weet hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe beter zij haar werk kan doen en uw belangen kan behartigen.
De informatie die de cliëntenraad verzamelt, komt aan de orde in het overleg met het management. Zo kan worden aangegeven hoe klanten over diverse zaken denken. De cliëntenraad adviseert hen gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid.
Focus op Zorg neemt de adviezen heel serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig wegen. Een afwijzing van een advies moet goed gemotiveerd worden.

Leden cliëntenraad

  • Dave Pompe – voorzitter
  • Rien Struijk – secretaris

U kunt de cliëntenraad benaderen via:
E-mail: cliëntenraad@focusopzorg.org