Focus op Zorg

Cliëntenraad

Focus Op Zorg is een dynamische welzijnsorganisatie die ernaar streeft de kwaliteit van haar dienstverlening hoog te houden en verder te verbeteren.

Leden van de cliëntenraad kunnen cliënten zijn, hun familieleden, mantelzorgers en/of vrijwilligers.

Hoe de cliëntenraad is georganiseerd is vastgelegd in ons Reglement cliëntenraad.

Verder adviseert de cliëntenraad de directie gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid.

Leden cliëntenraad
• Eduard Schuringa – voorzitter
• Rien Struijk – secretaris

U kunt de cliëntenraad benaderen via:
E-mail: cliëntenraad@focusopzorg.org